Podmienky použitia inzercie

 1. Na serveri MojeStarozitnosti.sk je možné bezplatne inzerovať súkromnú a firemnú inzerciu.
 2. Na serveri MojeStarozitnosti.sk je zakázané inzerovať:
  • webové služby, webové stránky, logá firiem apod.
  • chudnutie
  • pôžičky, úvery, oddlženie, dlžoby, exekúcie, osobný bankrot, riešenie a správa dlhov, hypotéky
  • zárobky bez práce
  • prácu s poplatkom dopredu
  • multilevel marketing, provízne systémy a pyramídové hry, referenčný marketing, súťaže
  • kopírovanie, CD, DVD, diskety, rozosielanie obálok, falšovanie apod.
  • erotické služby, livechaty, práce tanečnice, hostesky, eskort, spoločníčky apod. v zahraničí
  • erotické inzeráty
  • lieky a potravinové doplnky
  • cigarety, e-cigarety, alkohol, drogy, zbrane
  • elektronické knihy
  • pohonné hmoty
  • doklady a technické preukazy
  • opakované inzeráty stále rovnakého nového tovaru
  • nadmerné množstvo tovaru (v 1 inzeráte len 1 konkrétny produkt)
  • inzeráty bez zjavného obsahu, t.j. napríklad "Ponúkam prácu, viac informácií na telefóne/emaile."
  • podvodné ponuky, napríklad vkladať telefónny kontakt na spoplatnenú linku apod.
  • používanie špeciálnych znakov (@*#$%^&!?)
  • do názvu alebo do textu inzerátu vkladať www adresu
  • používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia, najnovšia, najväčšia...)
  • používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety
  • vkladať orámované a inak zvýraznené fotografie
  • Pri vložení ponuky zamestnania alebo brigády sa vyžadujú nasledujúce údaje:
   1. názov a predmet firmy
   2. minimálne požiadavky na žiadateľa
   3. predmet práce
 3. Služby MojeStarozitnosti.sk sú užívateľom poskytované zdarma.
 4. MojeStarozitnosti.sk si vyhradzuje právo previesť nutné zmeny v inzeráte, inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť z ponuky, ak bude v rozpore s platnými zákonmi, podmienkami inzercie MojeStarozitnosti.sk alebo dobrými mravmi.
 5. MojeStarozitnosti.sk má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložný do nesprávnej kategórie s ohľadom na text inzerátu alebo pokiaľ inzerát budí dojem porušovania podmienok serveru.
 6. Vložený inzerát možno odstrániť pred uplynutím doby pomocou emailu a hesla účtu k inzerátu.
 7. MojeStarozitnosti.sk iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za ponúkané veci.
 8. MojeStarozitnosti.sk nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným použitím registračných a štatistických údajov.
 9. MojeStarozitnosti.sk nezodpovedá za činnosť užívateľov. Nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívatelmi či tretími osobami.
 10. MojeStarozitnosti.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívatelovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb MojeStarozitnosti.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by uživateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 11. MojeStarozitnosti.sk je oprávnený bez súhlasu užívateľov a i bez ich predchádzajúceho oznámenia služby serveru upravovať alebo inovovať.
 12. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej společnosti s tým, že MojeStarozitnosti.sk je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré MojeStarozitnosti.sk ponúka.
 13. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ich zverejnenia. MojeStarozitnosti.sk si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.